Senin, 14 Mei 2012

Struktur Internal Akar, Batang, dan Daun

                                              Gambar 1. Penampang melintang daun dikotil

                                             Gambar 2. Penampang melintang daun monokotil

                                                Gambar 3. Penampang melintang akar dikotil


                                         Gambar 4. Penampang melintang akar monokotil

                                          Gambar 5. Penampang melintang batang monokotil

                                           Gambar 6. Penampang melintang batang dikotil